S dotazy a nabídky se zájemci mohou obracet na paní Fidlerovou, podatelna@zelbrod.cz, tel: 739 051 011.