Projekt byl zahájen již v roce 2011 realizací úprav chodníků a sportovišť, a doplněním dětských hřišť do celého prostoru sídliště. V roce 2013 byla realizována 2. etapa projektu, jejíž součástí je především stavba nových parkovacích míst v blízkosti obytných domů, a doplnění sběrných míst pro separovaný odpad. Další etapy následovaly v dalších letech. Kontroverzi vyvolalo v prosinci loňského roku kácení vzrostlých lip mezi panelovými domy a řekou Jizerou.