Rozpočet počítá například s opravami školních budov za více než osm milionů, skoro 22 milionů je vyčleněno na již probíhající přestavbu bývalého výměníku na knihovnu, pět milionů má stát zateplení sokolovny a 4,2 miliony korun pořízení kluziště. Přes 11 milionů má přijít do obnovy veřejného osvětlení, když nejvíce 5 milionů korun má stát nové veřejné osvětlení v památkové rezervaci Trávníky.