V tomto týdnu proběhla další schůzka se zhotovitelem, na které byly upřesněny postupné kroky před demolicí stávající lávky. Do jarmarku bude stávající lávka podepřena.

Zároveň budou pokáceny dvě lípy na pravém břehu Jizery. Přes veškerou snahu nebude možné tyto vzrostlé lípy zachovat. „Z důvodu demolice stávající lávky a následné výstavby základů nové lávky by byly kmeny stromů a jejich kořenový systém natolik porušeny, že by mohlo dojít k samovolnému pádu daných stromů," vysvětlila Lenka Jiroušová z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Po skončení výstavby nové lávky bude provedena výsadba nových stromů.

close Vizualizace nové lávky. info Zdroj: MěÚ Železný Brod zoom_in Vizualizace nové lávky.

„Současně s demolicí bude připravena provizorní lávka, která umožní po dobu rekonstrukce lávky přechod mezi oběma břehy. Nebude tak nutné při cestě z jednoho břehu na druhý obcházet oklikou přes velký most," popsal již dříve vedoucí odboru územního plánování Martin Řehák.

Na výstavbu nové lávky získalo město dotaci ve výši 26 milionů korun, další čtyři miliony by měly plynout z městské kasy. Výstavba nové lávky přes Jizeru na okraji města ve směru na Podspálov je navazujícím projektem při výstavbě části cyklostezky Greenway Jizera. Ta probíhá mezi Železným Brodem a obcí Líšný.

Mohlo by vás zajímat: Nová lávka v Železném Brodě? V roce 2025 

Lávka přes Jizeru v Železném Brodě | Video: Sedlák Jan