Arboristická firma u stromů provedla redukci korun a bezpečnostní řezy. V posledních třech letech tak byly postupně ve třech etapách ošetřeny v podstatě všechny památné stromy na Železnobrodsku.

„Péče o tyto stromy je důležitá, jak se ukázalo i při nedávných silných bouřkách, které památné stromy přežily bez větší úhony,“ řekl Vítězslav Prchal z odboru životního prostředí.