Obě budovy si budou moci návštěvníci prohlédnout tak, jak je neznají. Budou otevřeny dveře všech kanceláří i kancelář starosty a místostarosty. V kanceláři starosty budou vystaveny kroniky města a insignie, které se používají při výjimečných slavnostních příležitostech. V malé zasedací místnosti bude připravena beseda se starostou města Františkem Lufinkou na aktuální témata.

K dispozici budou komentované prohlídky radnice, v programu bude i zpřístupnění prostor divadla, zákulisí a nově sklepních prostor, kde čeká překvapení s vystavenými replikami korunovačních klenotů. Také je do prohlídky zahrnuta půda s ukázkou orloje radničních hodin. V 15 hodin proběhne křest nové hasičské cisterny pro SDH Železný Brod. Ve 21.30 bude na stavidlech odpálen ohňostroj.