Pouť začala slavnostní mší, kterou přijel sloužit známý katolický kněz a filozof Tomáš Halík. Zazněla Missa Lux Et Origo Jiřího Strejce, zpíval kostelíčkový filharmonický sbor, dirigoval a doprovázel Bohuslav Lédl. Po bohoslužbě bylo pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné výrobky i další různé drobnosti. Skauti tradičně přispěli k organizaci poutě a připravili pro děti a mládež různé hry a atrakce.

Odpoledne zahrál soubor Matičky ze Semil nejmenším dětem i dospělým už tradičně loutkovou pohádku. Poté proběhl i již 52. benefiční koncert. Vystoupila Barbora Jirásková (zpěv), Veronika Lédlová (pozoun) a Marcel Javorček (klavír). Nedílnou součástí poutě byla v prostorách kostelíčku výstava. Přesněji řečeno část bilanční výstavy Pět hvězd na Poušti, která probíhala v Městské galerii Vlastimila Rady.