Vynášení smrtky, neboli Moreny (zimy), rozloučení se s ní a přivítání jara je jedním ze starých zvyků a obyčejů. Odehrává se v době velikonočního půstu. Jde ryze o pohanský zvyk, který má velice dlouhou tradici, sahá do doby předkřesťanské. Rituál vynášení Moreny spočíval ve vynášení slaměné figuríny za vesnici. Za vesnicí pak byla hozena do vody. Tam, kde nebyl žádný potok, zakopávala se do země nebo pálila. Potom, co se Moreny zbavili, všichni spěchali nazpět do vesnice.