Maškarní průvod vyjde v 15 hodin od Mozaiky (ulice Jiráskovo nábřeží) a na Malém náměstí se uskuteční rej masek. Hraje Heřmánek z Heřmanic. Masopustní průvod, jehož hlavní část již tradičně tvoří studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské,  bude letos výrazně rozšířen také o žáky ZUŠ a Mozaiky. Proto byl masopust o týden posunut - minulý týden byly jarní prázdniny.

Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby.

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. I přestože popeleční středa již byla, a nyní je čas postní doby, masopustní veselí si u nás i přesto užijeme. S ohledem na termín jarních prázdnin jsme termín masopustního veselí o týden posunuli. Nechte se tedy zlákat a přijďte jíst, pít, hodovat a bavit se … výjimečně v postní době. Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci SVČ Mozaika, Střední umělecko průmyslovou školou sklářskou a ZUŠ Železný Brod.