Zloději brambor trápí rodinu Barošových, kteří ekologicky hospodaří na dvaceti osmi hektarech půdy v okolí Železného Brodu.

„To je strašné, tolik brambor. Zloději nám vykopali hodně řádků. Přicházíme tím o dost velké peníze, protože za biobrambory je možné dostat od odběratelů až dvacet korun za kilogram,“ sdělila Jiřina Barošová, nejstarší žena zemědělského rodu.

Sama v neděli jednoho ze zlodějů sama chytla. „Šla jsem na houby kolem pole. Zavolala jsem synovi a na městskou policii,“ dodala Barošová, podle jejích slov se za dobu, kdy v zemědělství soukromě podniká, nekradly plodiny tolik, jako v poslední době. Její syn mezi řádky doslova přespával, aby řádění zlodějů narušil. Nic platné.

„Zloději chodí v různé časy, není možné pole systematicky hlídat,“ uvedla Barošová. Josef Šourek z rodinné farmy Filoun se s podobnými nájezdy zlodějů nesetkal. „Pole s plodinami máme dost stranou od civilizace, ale nějaké větší škody jsem nezaznamenal. Problémy s krádežemi plodin jsou většinou u polí, kolem nichž jsou průjezdné cesty,“ upřesnil Josef Šourek.

Zkušenosti se zloději nemá ani Josef Pulíček, majitel výletního areálu Pěnčín, jehož součástí je i kozí farma. „Nemohu říci, že by nám zloději ukradli nějaké zvíře, ještě se nám to nestalo,“ doplnil Josef Pulíček. Podobné krádeže nešetří Policie ČR. „Většina těchto případů je brána jako přestupek, protože hodnota ukradené plodiny není nijak závratná. Tyto přestupky pak řeší městské policie,“ uvedla Dagmar Sochorová, pracovník prevence jablonecké policie. „Městská policie řeší podobných případů pět až deset do roka. Spis postupujeme přestupkové komisi, která pak může uložit pokutu až do výše patnácti tisíc korun a zaplacení náhrady škody,“ upřesnil Pavel Hriník, velitel Městské policie v Železném Brodě, který zná i případ krádeže brambor na polích rodiny Barošových. Městská policie předává přestupkové komisi všechny podobné případy, právě kvůli náhradě škody. Na místě by totiž strážníci mohli uložit pokutu jen do výše jednoho tisíce korun.


Krádeže brambor přímo z pole nejsou nijak výjimečné. Podobné problémy jako rodina Barošových mají nejen soukromí zemědělci, ale i lidé, kteří si pěstují plodiny na nedostatečně zabezpečených zahrádkách.V zemědělství se po skončení příliš teplé zimy, invazi kleštíka včelího a ztrátě až padesáti procent včelstev, rozmohly i krádeže včelstev.