Ženy dnes bez problémů zvládají nejen péči o rodinu, ale vynikají rovněž v mnoha dalších oblastech. Mnoho z nich v České republice dosahuje vynikajících výsledků ve své profesi, aktivně se podílí na veřejném životě, tvoří hodnoty, které obohacují náš život.

Většinou se o nich, kromě úzkého okruhu přátel a rodiny nemluví. Právě ty si klade za cíl najít anketa Žena regionu.

Pro rok 2010 se za Liberecký kraj stala vítězkou Dana Malá z Jablonce. „Nominovala mě dcera a bylo půvabné číst, co o mě do přihlášky napsala,“ poznamenala Malá při středečním předání dárků a květin v Hotelu Zlatý lev.

„S kolegyněmi z ostatních regionů se potká hned příští týden galavečeru v pražském Hotelu Ambassador,“ doplnil při té příležitosti Tomáš Fiala za generálního partnera společnost Provident Financial.

Danu Malou v Jablonci znají lidé především jako majitelku taneční školy DaM. Právě v letošním školním roce oslaví dvacet let svého trvání. Už také intenzivně připravují náročný program na listopadový večer v Eurocentru.

A jak na vítězství reagovala ta, která vše způsobila? „Mami, to je dobrý počin na naše webovky,“ reprodukovala odpověď své dcery Dana Malá a dodala: „Já si na oficiality moc nepotrpím, ale při tanci jsem opravdu ve svém živlu.“

Současně také prozradila, že velmi ráda chodí po horách a v zimě lyžuje. Její sen? „Mít usedlost v horách s koňmi a pastvinami. Práce se rozhodně nebojím,“ dodala.

Nominační příběh

Dana Malá se narodila v září roku 1957 v Jablonci nad Nisou. Už jako dítě se věnovala pohybu a tanci. Během výchovy starší dcery Kateřiny dálkově studovala pedagogiku tance na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze s orientací na lidový tanec. Tančila v tanečním souboru a později ho i vedla.

S manželem má dvě dcery, obě se věnují aktivně scénickému tanci. Vášeň a láska k tanci to je to, co motivovalo Danu Malou, aby před dvaceti lety založila vlastní taneční skupinu pro děti a mládež.

Zpočátku vyučovala jen několik tanečních lekcí v pronajatém sále v Jablonci nad Nisou. Během pár let se ale počet dětí, které docházely do tanečků natolik rozrostl, že si Dana pronajala vlastní prostory pro tanec, které za pomoci vlastní rodiny zrekonstruovala. V těchto sálech učila tanec děti od čtyř do devatenácti let, zajišťovala chod školy, organizovala letní taneční tábory, taneční představení v divadle, účasti žáků taneční školy na tuzemských i zahraničních tanečních soutěžích a workshopech.

Po několika letech úspěšného provozu taneční školy musela opustit pronajaté prostory, ale ani tato událost pro ni nebyla překážkou, aby své aktivity opustila. V roce 2002 zakoupila prostor nový, který opět zrekonstruovala. I přes krátký čas na přestavbu a omezený rozpočet se vše podařilo.

Nyní se v Taneční škole vyučuje taneční průprava, lidový tanec, moderní tanec, taneční gymnastika, improvizace a balet. Kromě dětí a mládeže navštěvují taneční školu i dospělí.

Během svého působení se věnovala i výuce tance pro zdravotně a tělesně postižené. Dana pravidelně také spolupracuje se zahraničními tanečními soubory a tuzemskými pěveckými a hereckými soubory. Díky tomu a za pomoci města Jablonec nad Nisou organizuje projekty, jako jsou např. taneční představení pro seniory v domově důchodců, zdravotně postižené, propojení tance, každoroční taneční představení při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku u radnice, taneční představení pro školy, apod.

Myslím si, že je to velký úspěch, za kterým stojí nejen láska k tanci, radost, ale i tvrdá dřina, slzy a obrovská motivace k tomu předávat taneční umění dál.