Potvrdil to Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou. „Je to příroda, s tím nic nenaděláme," uvedl. Podle něj se to ale může ještě změnit, sklizeň je teprve na začátku.

„Je pravda, že se zatím sklízí nejhorší plochy, aby se z nich aspoň něco zachránilo," řekl Teplý.

Podle něj se přednostně vybírají plochy nejzasaženější výkyvy počasí, kdy se střídá vlhko a teplo. „Začaly se projevovat choroby, obzvláště hlízenka, a ta sráží zákonitě výnos," uvedl Teplý. Nejvíc řepky za posledních dvanáct let sklidili zemědělci v Libereckém kraji v roce 2014, v průměru se z hektaru sklízelo 3,9 tuny.

Letos bylo zatím sklizeno jen necelých sedm procent ploch osetých řepkou. Zhruba ve stejné fázi je v Libereckém kraji i sklizeň obilovin. „Jsme o nějaké tři čtyři dny pozadu oproti loňsku. Dosavadní výnosy jsou ale docela slušné," řekl Teplý. V průměru na hektar dávají obiloviny 7,08 tuny. Skoro ze dvou třetin jsou sklizené plochy s ozimým ječmenem, výnosy na hektar se v průměru pohybují kolem sedmi tun.

Sklízet se začala také ozimá pšenice, která dává v průměru na hektar 7,26 tuny. Jarní plodiny, žito, oves i tritikale, teprve dozrávají.