Projekt s názvem Jizersko–jakuszycká magistrála, podpořený penězi z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka a Polska, se právě rozběhl. Díky této spolupráci se výrazně zlepšuje kvalita úpravy tratí na obou stranách hranice, která díky navazujícím tratím mizí úplně.

„Současná spolupráce s provozovateli tratí, jako jsou například Jizerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastow v polských Jakuszycích, umožňuje lyžařům přejet i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně Jizerek,“ přiblížila ředitelka Jizerské o. p. s. Milena Jelínková s tím, že tento projekt přijde na české straně řádově na dvacet milionů korun.

Díky novému projektu oba subjekty získají peníze na zakoupení potřebné techniky, která dnes chybí pro kvalitní úpravu tratí, jež spojují českou a polskou část Jizerských hor.

„Velkou investicí bude pro další sezonu zakoupení rolby pro údržbu tratí na české straně Jizerských hor,“ upřesnila Milena Jelínková a doplnila, že další investice z projektu padnou na rekonstrukci pětikilometrové tratě v Bedřichově, vyhledávané i rodinami s dětmi a začínajícími lyžaři.

Projekt Jizersko – jakuszycká magistrála umožňuje lyžařům přejet na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně Jizerek.
Jizerská o.p.s. již má zkušenosti se spoluprací s polskou stranou. Díky minulému projektu na obou stranách pro úpravu Jizerských hor zakoupili rolby a vydali aktualizované mapy.

Ředitelka Jizerské o. p. s. potvrdila, že trasa z Horního Polubného do polských částí Jizerských hor je hojně lyžaři využívána.
Lyžaři mají na tratích Jizerské magistrály na české straně k dispozici více jak sto sedmdesát kilometrů.

Jizerská o.p.s. upravuje letos tratě již desátý víkend. Navzdory teplejšímu počasí v končícím pracovním týdnu projížděly rolby tratě jak z Bedřichova, tak z Jizerky. V noci z pátku na sobotu upravila Jizerská o.p.s. většinu tratí Jizerské lyžařské magistrály.

Peníze na úpravu tratí získává Jizerská o.p.s od měst a obcí i z rozpočtu samotného Libereckého kraje, sponzorů a dárců. „Peníze nám darují i samotní lyžaři, kteří si zimu bez běhání na lyžích ani neumějí představit,“ doplnila Jelínková.
Kladně hodnotí spolupráci i společnost Jizerky pro vás, která sídlí v Kořenově.

„Lyžaři letošní sezonu hodnotí velmi kladně. Máme i ohlasy lidí, že údržba tratí se zlepšila především díky rolbě, která nově upravuje okolí Štěpánky,“ řekl místostarosta Kořenova Stanislav Pelc, který jako největší úspěch považuje propojení tratí Jizerských hor s těmi v Krkonoších.