V Jablonci je devět ubytoven, z toho dvě městské, v nichž má magistrát nastavená svá pravidla. Sedm ubytoven je soukromých. Ty zaplavili nejen lidé ohrožení sociálním vyloučením, ale i zahraniční dělníci. Ostatně, na ubytovnu pro dělníky se mění i kdysi vyhlášený hotel Petřín. Další ubytovny se nacházejí v ulicích Sadová, Smetanova či Belgická. Většinou jde o objekty, které v minulosti město prodalo soukromým majitelům, kteří se zaměřují na poskytování bydlení sociálně slabším osobám a zároveň neinvestují peníze zpět do svého majetku. Nájemné zde navíc bývá neúměrně vysoké technickému stavu bytu.

Ve městě v poslední době přibývá cizinců, kteří přijíždějí za prací a sociálně slabé z ubytoven vytlačují. „Ti najednou nemají kde bydlet a jsou ohroženi ztrátou bydlení,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu Martina Rosenbergová.

Podle náměstka primátora Davida Mánka sice není situace kritická, ale je lepší konat už v počátcích, ještě než nastane opravdový problém. „Chceme využít zkušeností agentury zejména s bydlením, které má z jiných měst,“ vysvětlil Mánek.

Odbor sociálních věcí magistrátu zmapoval sociálně vyloučené lokality ve městě. Vlastní analýzu vypracovala i vládní agentura. Jejich výstup bude předmětem dalších setkání. „Výstupem spolupráce pak budou doporučení agentury směrem k městu, jak by mělo postupovat v práci s těmito lokalitami a jejich obyvateli a jaká udělat preventivní opatření, aby ve městě nevznikaly nové rizikové lokality,“ doplnila Rosenbergová.

Pravidla pro městské byty

V současné době probíhá úprava pravidel pro přidělování městských bytů, na které se bude podílet i agentura. Ta se chce zaměřit i na oblast předlužení, která je s otázkou bydlení úzce spojena. Všechny návrhy bude připravovat společně s klíčovými odbory magistrátu a vedením města s cílem nastavit taková opatření, která budou reagovat na skutečné problémy obyvatel. „Do jejich přípravy chceme zapojit i poskytovatele sociálních služeb na území města, kteří hrají při řešení jednotlivých sociálních problémů důležitou roli,“ dodal ředitel agentury David Beňák.

Jablonec není prvním městem v okrese, které s agenturou spolupracuje. Ve Velkých Hamrech působí už od roku 2013. „Mnohé se u nás za dobu spolupráce zlepšilo, lidi ohrožené sociálním vyloučením se daří začleňovat, pracují, vymysleli jsme pro ně bydlení,“ pochválil spolupráci starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

S agenturou má nadstandardní vztahy i Liberecký kraj. Agentura ho podporuje v oblasti zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání, sociálních dávkových systémů, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služeb, dluhové problematiky, prevence kriminality, zdraví a participativních postupů. „Jedná se o nejužší spolupráci kraje s agenturou v celé republice,“ doplnil ředitel Beňák.

Agentura pro sociální začleňování
Agentura v Libereckém kraji v současné době spolupracuje s Libercem, Novým Borem, Frýdlantskem (Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Bulovka, Heřmanice, Dětřichov, Kunratice, Višňová, Habartice), Novým Borem, Smržovkou a Velkými Hamry. Nově se do spolupráce hlásí i Jablonec nad Nisou.