Epidemie hepatitidy typu A vypukla na Jablonecku již na podzim minulého roku, nyní atak zesiluje. Od začátku září do 19. října zaevidovali hygienici nových 35 nemocných.

„Epidemický výskyt akutní virové hepatitidy A na Jablonecku stále trvá. Registrujeme nové vzplanutí nákazy ve standardní populaci," potvrdila Zuzana Balašová, mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Přitom ještě v roce 2014 evidovali krajští hygienici pouhé jedno onemocnění žloutenkou typu A. Loni přišel dramatický zlom.

V období od konce srpna loňského roku do 19. října roku letošního onemocnělo v Jablonci a blízkém okolí s vazbou na město, 165 osob. V období září až říjen 2015 evidovali cca 40 případů onemocnění ze všech lokalit města Jablonec a přilehlého Rychnova.

„V Jablonci je takový typ epidemie, kde se ti lidé, až na výjimky, vzájemně neznají, uvažujeme proto, že původcem nákazy by mohla být potravina, která se do populace dostala," řekl zástupce ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Liberci Jaroslav Harman.

Jsou prováděna a nařízena opatření k zamezení dalšího šíření onemocnění. Zajištěno bylo 459 osob v kontaktu, 457 osob bylo naočkováno proti žloutence A. Náklady na očkovací látku uhradilo Ministerstvo zdravotnictví. „Izolace nemocných probíhá na infekčním oddělení KN Liberec," doplnila Balašová.

„V jablonecké nemocnici tito pacienti nejsou, nemáme infekční oddělení," informovala mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.

KONTROLUJÍ

Hygienici vykonávají zvýšený zdravotní dozor nad stravovacími zařízeními, provozovnami péče o pleť, sociálními zařízeními, zásobováním vodou a podobně.

„Jsou a budou prováděna další opatření v zabezpečení pitné vody i likvidace vody odpadní," ubezpečila Monika Hausenblasová, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Jablonci.

K nákaze nejčastěji dochází infikovanými potravinami, z kostek ledu z infikované vody, z nedostatečně tepelně zpracovaných ryb nebo mořských živočichů Ale existuje možnost aktivní obrany. Podle mluvčí Balášové je nejjistějším opatřením očkování. „Pro lidi pracující v potravinářství může mít žloutenka i ekonomický dopad," sdělila mluvčí. Takový člověk nesmí 50 dní do práce.