„Je potřeba začít třídit tak, jak se má, město za zpracování komunálního odpadu platí velké peníze. Do popelnic nemůžeme vkládat vše,“ uvedl Václav Horáček, starosta Železného Brodu. Podle jeho slov je zřejmé, že v horizontu několika let bude cena za skládkování a likvidaci komunálního odpadu růst řádově v násobcích.

Město se proto rozhodlo, že naučí obyvatele lépe třídit odpad. Například tím, že sníží objemy nádob na směsný odpad. „V praxi to znamená, že musíme obejít dům od domu a podat návrhy na optimalizaci objemu nádob,“ upřesnila Hana Kleinová z odboru životního prostředí železnobrodské radnice.
Prozatímní návrh počítá s optimalizací na dvacet litrů směsného odpadu na osobu a týden. „S tím jde ruku v ruce i nutnost navýšení počtu míst na třídění odpadu a samotných kontejnerů,“ dodala Kleinová.

Odbor životního prostředí musí záměr v upřesněném stavu předložit zastupitelům města do zářijového zasedání. „Určitě to není revoluční záměr, například v Hrádku nad Nisou takto funguje odpadové hospodářství již dva roky,“ sdělil Václav Horáček.

Další změny město chystá v provozu sběrného dvora. „Velmi se navýšil objem odpadů, zvláště starých vybavení domácností. Musíme zkvalitnit příjem odpadů a upravit otevírací dobu,“ zdůraznila Kleinová.

Podle starosty se ve sběrném dvoře objevil další nešvar. „Někteří občané vozí na dvůr odpady například od kamaráda, který nepatří do evidence obyvatel města. Sběrný dvůr musí sloužit našim občanům, a to efektivně,“ upřesnil Horáček.

Prozatímní návrh odboru životního prostředí hovoří o omezení ukládání odpadu na sběrný dvůr na padesát kilogramů na občana a rok.
Komunální odpad se z města a jeho částí odváží na skládku do Košťálova.

Navýšení cen za likvidaci a skládkování odpadu se v horizontu několika let výrazně zvýší.

Ví to i Otakar Kypta, místostarosta Jablonce. „Proto rozšiřujeme místa na třídění odpadů, přidáváme kontejnery. V Jablonci není nutnost mít popelnici, zvlášť, když třídíte a organický odpad zpracujete například na zahrádce. Zbytek lze odevzdat v předem k tomu určených pytlích,“ přiblížil Kypta.

Město Jablonec nenavýšilo pro letošní rok cenu poplatků za komunální odpad, příští rok se obyvatelům ale zřejmě nevyhne. „Raketový růst cen energií nemohl nikdo předpokládat. Možnosti dotace odpadového hospodářství uvidíme až při schvalování rozpočtu na příští rok. Podle toho rozhodneme, zda a o kolik poplatky zvedneme,“ dodal Kypta.

Na hranicích možností, jak regulovat komunální odpad, je město Tanvald. „Dále redukovat například objemy nádob nelze. Máme vše propočítané. Poplatky můžeme zvýšit asi o dvě stě padesát korun,“ uvedl Petr Polák, starosta Tanvaldu. Město si podle jeho slov nemůže dovolit, aby se odpady objevovaly na černých skládkách.

Stejně jako Železný Brod, i Tanvald doplácí na odpadové hospodářství téměř dva miliony korun, daleko větší Jablonec jen tři miliony korun. „Podobně jako Železný Brod se město Jablonec chová již delší dobu, proto jsme nemuseli letos zdražovat poplatky. Obyvatelé odpady v celku zodpovědně třídí, což dosvědčuje i umístění v soutěži Zlatá popelnice,“ doplnil Kypta.

Železný Brod chce plánované změny v odpadovém hospodářství uvést v život na sklonku letošního nebo na začátku příštího roku.
Pobídky k třídění odpadu jsou různé. Například v Turnově přišli s dalším nápadem. Obyvatelé si na radnici mohou vyzvednout speciální pytle na tříděný odpad, které po naplnění nechávají u nádob na směsný odpad.