Zapojení do projektu přineslo škole možnost pořídit nové laboratorní stoly, obměnit dosluhující přístroje a dovybavit se různorodými laboratorními pomůckami. „Téměř milion korun jsme díky projektu investovali do vybavení našich laboratoří. Nové vybavení využijí nejen naši žáci oboru Aplikované chemie, ale také žáci základních škol, kterým nabízíme dva volnočasové kroužky. V největší permanenci je ale vybavení při tzv. projektových dnech, kdy k nám jezdí celé třídy ze základních škol. Pro některé žáky to je vůbec první seznámení s laboratoří samotnou,"osvětluje několik aspektů TechUpu ředitelka školy Zdeňka Laštovičková.

„Brodská umělecká škola je v projektu TechUp velmi aktivní. Vedle organizace aktivit pro své žáky i žáky ze základních škol zde vzniklo metodické centrum chemie pro pedagogické pracovníky středních a základních škol. Osobně jsem viděla žáky střední školy přímo ve výuce, kdy využívají nově pořízených přístrojů. Například žáci oboru Produktový design si moc pochvalovali 19 nových grafických tabletů, které využijí při skicování," popisuje vlastní zkušenosti z návštěvy střední školy krajská školská radní Alena Losová.

Projekt TechUp umožnil zájemcům z řad žáků základních škol přihlásit se do dvou volnočasových kroužků - Hravé experimentování v chemické laboratoři a Produktový design - skicování a průmyslové navrhování. Samotní žáci střední školy mohou pro rozšíření a prohloubení svých znalostí navštěvovat volnočasový kroužek pod názvem Zajímavá chemie nebo kroužek Produktový design - skicování a digitální navrhování.

„Na první hodinu kroužku pro žáky základních škol Hravé experimentování v chemické laboratoři přišlo skoro 40 dětí. Aktuálně se točí žáci ve dvou skupinách po dvanácti každých čtrnáct dní. Zájem tedy je stále veliký. Dokonce šest dětí z devátých tříd, které kroužek od začátku navštěvovaly, podaly k nám v březnu přihlášku ke studiu oboru Aplikovaná chemie. V tom spatřuji právě největší význam projektu TechUp, že by nám mohl i v příštích letech přilákat ke studiu několik dětí, které právě navštěvují kroužek,"dodává ředitelka SUPŠ sklářské.

Liberecký kraj získal celkem na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji (TechUp)" finanční dotací 58 milionů korun, kterou poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je přiblížit a zpopularizovat technické a přírodovědné vzdělání žákům základních a středních škol.