Velmi rychle se blíží demolice objektů, které ustoupí novému obchodnímu centru Central. Na posledním jednání zastupitelstva představovali finální verzi tohoto projektu sami zástupci společnosti Crestyl Properties.

Loni v prosinci společnost požádala o souhlas s provedením změn v projektové dokumentaci, které zastupitelé nyní schválili. Platné stavební povolení má od srpna 2012, přípravné práce chce zahájit letos v květnu, otevření obchodního centra plánuje na jaře 2017.

„V dubnu 2015 se plánuje zahájení přípravných prací na přeložkách inženýrských sítí kabely vysokého a nízkého napětí společnosti ČEZ. Zahájení demolic je vázané právě na přeložení kabelů, proto společnost Crestyl předpokládá jejich začátek přibližně v květnu," konstatoval už dříve mluvčí skupiny Crestyl Ondřej Micka s tím, že demolice by měly trvat zhruba jeden až dva měsíce a na ně by měla plynule navázat vlastní výstavba Central Jablonec.

Výbor požadoval několik úprav projektu

Nové obchodní centrum Central Jablonec má dle plánu vzniknout v prostoru ulic Komenského, Jugoslávská a Máchova. „Ke stavbě obchodního centra bylo v srpnu 2012 vydáno stavební povolení a změny, které Crestyl navrhl, se řešily jako změna stavby před dokončením," vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj Lukáš Pleticha a dodává, že změny několikrát prošly také výborem pro územní plánování a rozvoj města (ÚP a SRM). „Odtud vzešlo několik dalších požadavků na úpravu projektu, které zčásti nebo zcela Crestyl zapracoval do dokumentace, jíž jsem předložil zastupitelům," komentuje Pleticha.

Požadavky výboru se týkaly zrušení schodů v ulici Jugoslávská, aby se vytvořil bezbariérový přístup do obchodního centra, dále použití vhodnějšího materiálu na chodník v ulici Generála Mrázka přiléhajícího k centru, zakomponování stávající ocelové plastiky do budoucího parku a snížení betonové bariéry kolem něj na minimum. Taktéž požadovaly jiné řešení jihozápadního rohu stavby a navrženého únikového východu z podzemního parkoviště do ulice Komenského a Jugoslávské.

„Pozemky mezi ulicí Jugoslávskou a Máchovou si už investor od města převzal a v květnu by chtěl zahájit stavební práce demolicí tělocvičny. Pak vybere zhotovitele stavby a zhruba na podzim tohoto roku plánuje demolici bývalé Jabloně," informoval více náměstek Pleticha. Vlastní výstavba OC Central by měla probíhat v letech 2016 a 2017, dokončení a otevření plánuje Crestyl zhruba na jaře 2017.

V souvislosti s tímto rozhodnutím navíc zastupitelé na jednání schválili aktualizaci dopravního modelu města, který by měl přinést konkrétní představu o dopravě v centru Jablonce ve vazbě na plánovanou výstavbu. Tento požadavek vzešel z dopravního výboru. „Poslední dopravní model je totiž z roku 2012," zmínil předseda výboru Jindřich Berounský.