To se ale nelíbí části zastupitelů i některým obyvatelům. Argumentují mimo jiné tím, že v okolních městech, ať se jedná o Jablonec, Tanvald či Turnov, místní zpravodaje vycházely pravidelně. „Proč mohla periodika v jiných městech fungovat a u nás ne?“ podivil se zastupitel Zdeněk Lhotský.

První dotaz vznesl už v dubnu, kdy Železnobrodský zpravodaj poprvé nevyšel. Číslo bylo přitom kompletně připraveno redakční radou včetně korektur k vydání, ale z rozhodnutí Rady města nevyšlo. „Proč se nevyvěsilo na webu města pdf dubnového zpravodaje, když bylo hotové?“ zeptal se na vedení radnice Lhotský.

Odpověď na sebe nenechala čekat. „Důvodem jsou komplikace s tiskem i distribucí, kterou by Česká pošta v současných podmínkách nezajistila,“ vysvětlil starosta Železného Brodu František Lufinka.

To ale podle některých členů redakční rady není pravda. „Zdá se mi, že žádný z prezentovaných důvodů pro nevydávání měsíčníku není relevantní,“ sdělil její člen Martin Hlubuček. „Tiskárna byla vzhledem ke stávající situaci vděčná za jakoukoli zakázku, která by jim vytížila alespoň část pracovní směny. Potvrdili mi to telefonicky,“ popsal Hlubuček.

Distribuci šlo podle něj vyřešit alternativně, podobně jako v jiných městech. Například Turnov si okamžitě vytvořil distribuční síť, kde si periodikum lidé sami vyzvedávali. V Semilech zase zajistili roznos skauti.

V Brodě se přitom dobrovolníci hlásili. „Už na začátku krize nabídli Piráti starostovi pomoc s informováním spoluobčanů. Poté, co město oznámilo, že zpravodaj nevyjde, protože není technicky možné zajistit roznos, nabídli jsme své síly zdarma, protože roznášet umíme a máme s tím vlastní zkušenosti,“ popsal zastupitel Jan Tempel.

Radnice neuvažovala ani o on-line formě. „Otázka je, kolik lidí čte zpravodaj on-line. Ze zpětných informací se dovídáme reakce na zpravodaj od starších lidí, kteří ho najdou ve schránce,“ doplnil starosta. Předchozí čísla ale na webu města jsou.

Ještě na začátku dubna pak úřad informoval, že nevyjde ani květnové číslo zpravodaje. Zastupitelé i obyvatelé opět volali po alespoň elektronické podobě. „Život probíhá dál a není jen o epidemii. K elektronické podobě není potřeba žádný další subjekt k distribuci,“ poznamenala k tomu starostka TJ Sokol Jana Boučková.

Kritickými slovy na rozhodnutí železnobrodských radních nešetřil další zastupitel Miloslav Louma. „Zkuste si představit zajímavost – takového místního zpravodaje z doby třeba 2. světové války nebo jiné výjimečné situace. Z doby pandemické však žádnou tiskovinu o Železném Brodě mít nebudete. A není to škoda?“ Obyvatelé městečka si musí na další číslo Železnobrodského zpravodaje počkat. Vyjde snad v červnu.