Již jeden měsíc ve zkušebním provozu funguje nová dojírna na Kozí farmě v Pěnčíně. Speciální je tím, že stroje na dojení jsou oddělené. „Jedno zařízení je pro kozy, druhé pro ovečky,“ upozorňuje majitel výletního areálu Josef Pulíček. Dojírna s kapacitou čtyřicet osm míst je jedinou v České republice. „Stroje na dojení se vždy po výměně druhu zvířete přehodí. Dojírna je koncipovaná jako průchozí, a tím se i zrychluje dojení,“ vysvětlil Josef Pulíček. Ten také uvedl výhody nové dojírny oproti té minulé. „Do té předchozí se vešlo třicet kusů dobytka a dojírna nebyla průchozí. To zapříčinilo, že čas dojení byl až dvojnásobný než nyní,“ dodal s tím, že se kromě úspory času zvýšilo i pohodlí zvířat.

Na kozí farmě v prostorách bývalé dojírny nyní také vzniká nová rozšířená místnost k výrobě sýrů. „Chceme zavést nové výrobky, a to jogurty, jogurtová a kefírová mléka a tavené sýry. Je to především proto, že požadavek veterinářů je, aby se výroba sýra neprovozovala v jedné místnosti s ostatními provozy,“ zmínil majitel výletního areálu v Pěnčíně.

Kromě výrobků z kozího sýra chystají v Pěnčíně i výrobu ovčího sýra. Jeho výroba a produktivita ovcí je však odlišná. „Za den jedna koza zvládne vydat dva litry mléka, ovečka jeden. Rozdíl je ten, že na výrobu jednoho kilogramu sýra je potřeba deset litrů kozího nebo kravského mléka, na výrobu ovčího sýru jen čtyři a půl až pět litrů mléka,“ vysvětlil Josef Pulíček.

V nové dojírně se za den vystřídá 330 kusů koz a 80 kusů ovce východofríské. Doba dojení je tedy dvě hodiny ráno a stejný čas stráví pracovníci farmy dojením večer.Zhruba za dva měsíce bude majitel kozí farmy žádat o schválení projektu. Tyto dva projekty, jak na novou dojírnu, tak na rozšíření výrobny sýrů, jsou částečně financovány z Evropské unie. Dojírna za jeden a půl milionu je podpořena padesátiprocentním příspěvkem EU a cena nové sýrárny se vyhoupne na dva miliony, kterou EU podpoří ze čtyřiceti procent.

Farmu neoficiálně podporuje i Pěnčín. „Jsme rádi, že tu výletní areál máme. Majitelé se i starají o pozemky v okolí. Je to přínos i z hlediska agroturistiky. Návštěvníci obce se často ptají na Kozí farmu,“ uvedl místostarosta Pěnčína Pavel Šourek.