Celkové náklady na opravu lokomotivy činily bezmála 4,5 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj opravu podpořilo částkou skoro dvěma miliony. Zbylou část musela uhradit obecně prospěšná Železniční společnost Tanvald (organizátor akcí na zubačce a majitel lokomotivy) ze svých zdrojů. Finančně další dotací ve výši 320 tisíc korun pomohl Mikroregion Tanvaldsko, vyhlášená byla crowfoundingová kampaň, ve které bylo vybráno více než 213 tisíc korun a otevřen byl transparentní účet.

„Abychom byli schopni generální opravu motorové ozubnicové lokomotivy zaplatit, museli jsme si vzít i půjčku od soukromé osoby. Tato půjčka nám byla poskytnuta za velmi výhodných podmínek a velmi nám s financováním opravy pomohla,“ doplnil ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.

Poslední splátka úvěru ve výši 360 tisíc čeká společnost v letošním roce. Na splátku tohoto úvěru budou použity peníze, které společnost vybírá na transparentním účtu 250 184 3160 / 2010.

„Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete nám se splacením úvěru na generální opravu motorové ozubnicové lokomotivy pomoci,“ požádal Prokeš.