Záměr zřízení jeslí, případně jejich sloučené formy s mateřskou školou v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, byl jednou z variant, jak vyřešit situaci s chybějícím zařízením pro děti do tří let. Pro ni zvedlo ruku dvacet pět zastupitelů.

V případě, že ze záměru se stane skutečnost, jesle by pro veřejnost začaly fungovat od 1. září 2010. „Jednalo by se o výstavbu kontejnerové školky v areálu jablonecké nemocnice, podobnou, jako mají v sousedním Rychnově,“ upřesnil místostarosta Jablonce Petr Vobořil.

Nejprve by se musela zdemolovat stará laboratoř a na jejím místě by se v budoucnu objevilo zařízení typu jeslí. Náklady na realizaci by neměly přesáhnout šest milionů korun.

Finanční náročnost provozu závisí na faktu, zda v areálu nemocnice vzniknou pouze jesle nebo sloučené zařízení.

„Odhadované měsíční náklady na jedno dítě vycházejí přibližně na 6 700 korun. Počítáme-li, po vzoru libereckých jeslí, že by rodič měsíčně platil 3 200 korun, zbývající částku by muselo uhradit město – tedy šest set tisíc korun ročně v případě sloučeného zařízení s třídou jeslí pro 15 dětí,“ vypočítala Markéta Puzrlová, manažerka pro-rodinné politiky s tím, že v okrese Jablonec evidují 129 žádostí o dvouletou mateřskou dovolenou a 55 dětí, které nebyly letos uspokojeny při zápisu do mateřských škol.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku zdravotnického personálu má jablonecká nemocnice také zájem zřídit pro své zaměstnance mateřskou školu a jesle ve svém areálu jako sloučené zařízení.

„Toto řešení má několik výhod. Areál nemocnice je dostupný v centru města, neměl by být problém s kvalifikovaným zdravotnickým personálem a odpovídající stravování může zajišťovat nemocniční kuchyně,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice.

Pokud by byl v budoucnu provoz jeslí nevyužit, je nemocnice schopná nově vzniklý objekt využít jinak.