Na začátku překonaly bariéru a „odkoulely“ velké kolo z traktoru, splnily úkol v transportu raněných a s Horskou službou Krkonoše si odzkoušely dovednosti na lanech, poté pokračovaly k vyřešení masakru motorovou pilou a odpověděly na otázky všeobecných dovedností a znalostí, dále je čekala pětiminutová resuscitace cyklisty a vyřešení zdravotních obtíží skupinky intoxikovaných lidí, došlo i k vážné potyčce člověka s divokým zvířetem. Následovala sebeobrana s klubem SYSTEMA, proplazit se pod ostnatým drátem, odstřílet a nakonec provést záchranu tonoucího. Nejlépe si v této soutěži nakonec vedl Lukáš Karlík.