Dnes, v sobotu 26. září vyrazí na letošní poslední cesty zvláštní vlaky na ozubnicové trati Tanvald Kořenov.

Na nádraží v Kořenově pro vás budou připravené různé pochoutky z brambor. „Budou se tu podávat tradiční krkonošské sejkory, jizerská bramboračka i další dobroty k jídlu a pití. Koupit si tu můžete i brambory ze Studence, které si sami můžete navážit na staré decimálce. Vystaveny tu budou historické traktory i technika pro pěstování brambor z podkrkonošských obcí," přiblížil Pavel Vlček ze Železniční společnosti Tanvald, jež celou akci pořádá.

Křest knihy

V 11.30 se v Kořenově uskuteční křest knihy Železná dráha údolím řeky Kamenice. Křest se uskuteční u ozubnicové lokomotivy T426.0, v případě špatného počasí v promítacím sále.

Tuto knihu o historii tratě Železný Brod - Tanvald připravili Petr Möller a Pavel Šturm, obsahuje velké množství historických fotografií.

„Kniha má 214 stran a obsahuje na 371 obrázků, které se skládají z dobových pohlednic, nákresů, jízdních řádů, jízdenek, plánků a fotografií. Publikace přibližuje čtenáři plány na výstavbu trati v regionu a její potřebu, samotný vznik a stavbu trati. Přiblíží i jednotlivá období provozu až po současnost, podívá se také na jednotlivé stanice a zastávky, a přiblížíme i vozový park na trati," popsal Pavel Šturm.

Ne příliš veselou kapitolou jsou nehody na trati, kniha se tak nevyhne se nehodě na Spálově.

Kniha nabídne čtenáři i tipy na výlet v okolí a na odlehčení jsou zde uvedené i povídky, které se vážou přímo k trati samotné. 

V Kořenově opravují výtopnu

Návštěvníci Bramborové ukončení sezóny na Zubačce mají možnost i prohlédnout si někdejší výtopnu na kořenovském nádraží.

Projekt na obnovu výtopny byl připraven již v roce 2009. Byla podána žádost na Regionální operační program Severovýchod, bohužel neúspěšně. Mezitím došlo k odkoupení pozemku pod výtopnou od ČD a zbytků výtopny od SŽDC. Úspěch přinesla teprvě žádost na spolufinancování z Norských fondů.

Smlouva s vítězem výběrového řízení byla podepsána 17. srpna 2015. Rekonstrukce byla zahájena 25. srpna, termín dokončení je 31. března 2016.

Ve výtopně Kořenov budou po dokončení deponována historická vozidla Železniční společnosti Tanvald, budou zde probíhat i jejich opravy. Výtopna bude veřejně přístupná v rámci Muzea ozubnicové dráhy. Veřejnost bude mít možnost vidět unikátní vozidla i práce na údržbě.

Stavba probíhá za účasti technického i autorského dozoru investora, koordinátora BOZP, odborného stavbyvedoucího, monitoruje i Národní památkový ústav Liberec a odbor rozvoje a památkové péče ORP Tanvald.