Historické předměty, fotografie i dokumenty. Vše, co se týká historie ozubnicové železniční trati na trase Tanvald – Kořenov – Harrachov, si budou moci prohlédnout návštěvníci plánovaného muzea v Kořenově. Jeho zřizovatelem bude Železniční společnost Tanvald a sídlem kořenovská železniční stanice.
Zastupitelé tuto aktivitu vítají. „Vidíme v tom jednoznačně přínos. Budova stanice už delší dobu chátrá a teď se o ni začal konečně zase někdo starat,“ uvedl starosta Kořenova Luboš Marek. Na budově bylo třeba provést i hrubé stavební práce jako je zalepení děr ve střeše. „Náklady ještě nejsou přesně vyčísleny. Zatím máme finanční strop do dvou set tisíc korun,“ uvedl Petr Prokeš ze Železniční společnosti Tanvald. Finance do projektu přicházejí z několika zdrojů, jedním z nich je i Mikroregion Tanvaldsko.
Otevření expozice je naplánováno na 31. květen příštího roku. „Chceme zahájit slavnostní jízdou zubačky na trati Tanvald – Kořenov. Jednáme ještě s polskou stranou, zda neuskutečnit i jízdu do Sklářské Poreby,“ dodal Prokeš.
Železniční společnost také žádá majitele historických fotografií či dokumentů o zubačce o jejich zapůjčení muzeu.
Zubačka začala na trati fungovat roku 1902, nejprve na úseku Tanvald – Kořenov. Ozubnice uprostřed koleje se na dvanáctikilometrové trati objevuje třikrát. Zařízení pomáhá lokomotivě překonat příkré stoupání, protože výškový rozdíl na této trase je 235 metrů. To je největší stoupání v celé České republice. V roce 1992 byla ozubnicová trať vyhlášena kulturní památkou.