Z projektu ze strany kraje sešlo a tak radnice připravuje projekt důkladné rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu školy. V současných dnech vznikají zadání pro architektonickou soutěž.