„Rytinu navrhoval ředitel SUPŠ akademický sochař Jiří Dostál,“ sdělil Anselm Roskovec, učitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci, který razítko zhotovil.

Obnovu prameniště včetně nové pamětní desky si na svá bedra vzali členové Novoveského okrašlovacího spolku. Původní bronzovou desku před časem někdo z pomníku ukradl. Ta nová bude z nerezu. Na akci se podařilo obci Nová Ves a zmiňovanému spolku získat peníze z Grantového fondu Libereckého kraje.

Dokončení prací, a to hlavně přeskládání kamenů a stavba mostku, čeká iniciátory v sobotu 24. dubna. Pomocníky uvítají. Slavnostní odhalení zvelebeného místa prameniště řeky Nisy je předběžně naplánováno na 12. června.