Vystaví zvonici novou. Město Železný Brod vstoupilo do jednání s farností a litoměřickým biskupstvím o možném převodu požárem zničené zvonice, která shořela 13. května. Příčina požáru se stále vyšetřuje, existuje i možnost úmyslného zapálení.
„Bylo nám nabídnuto, aby město zvonici převzalo. Dosáhneme lépe na peníze na opravy,“ konstatuje Václav Horáček, starosta Železného Brodu. „Předání zvonice je stále v jednání, pozemek ale patří městu“ uvedl Karel Havelka, generální vikář biskupství.
Podle odhadů odborníků přijde replika zvonice až na milion korun. Město chce získat finance na opravy z kraje, ze státního rozpočtu i formou veřejné sbírky. Její vyhlášení se protáhne na zákonem stanovených třicet dní. „Lidé chtěli přispívat ihned po požáru, takhle se bojíme, že na zvonici pozapomenou,“ stará se Horáček.
Podle zákona je možné v neodkladných případech zahájení sbírky urychlit. „To není, bohužel, náš případ, nejsou ohroženy životy,“ říká Horáček. V současné době se připravuje novela zákona, která by zkrátila lhůtu na deset dní.